AUTOMATISK TEJPDISPENSER M-1000

Efter att tejpen tagits bort kommer en ny bit automatiskt fram. Storlek ses enkelt på displayen och går att ändra väldigt lätt. Behöver du en längre bit håll inne “forwardknappen” till önskad längd.

Art.nr Dimensioner mm Vikt kg Möjliga etikettbredder mm Möjliga etikettlängder mm
M-1000 137x218x150 3 7-50 5-999
Hos oss är optimerat standard