Together

Vi tvivlar inte på att våra kunder har full koll på hur deras flöde uppnår maximal effektivitet. Vi ser vår uppgift som ett verktyg för att hjälpa dem nå dit på bästa sätt. På Epifatech värdesätter och förädlar vi den kompetens och erfarenhet som våra kunder besitter. För oss handlar det inte om att leverera en massproducerad produkt. Vi är istället ute efter ett samarbete där vi tillsammans med kunden tar fram en specialanpassad lösning.

Samarbetet börjar redan i ett tidigt skede där vi får ta del av kundens produktionsprocess. Hur många detaljer som ska kunna behandlas samtidigt och hur stor yta det finns att tillgå. Men också hur hängsystemen ska fraktas och eventuellt lagerhållas.

Förstudien är en mycket viktig del i projektet där vi får en förståelse för varje enskild kunds behov. På så sätt får vi underlag för att kunna presentera den konstruktion som lämpar sig bäst för varje uppdrag. Det är så vi tillsammans med våra kunder strävar efter gemensamma mål.

Hos oss är optimerat standard