Ideas

Vid utveckling av ett nytt hängsystem är utgångsläget hur många detaljer som ska få plats på samma ställning. Men även hur det kommer att påverka ytbehandlingstekniken.

Till exempel har vi erfarenhet av hängsystem som fungerar olika beroende på ytbehandlingsteknik. En detalj skulle elektrolytbehandlas för att få ett heltäckande korrosionsskydd, samma detalj skulle sedan pulverlackeras men behövde då viss maskering över områden som inte skulle lackeras. Tidigare maskerades varje detalj för hand inför pulverlackeringen vilket blev väldigt tidskrävande. Den manuella hanteringen påverkade även precisionen. Med en lösning från Epifatech kunde samma konstruktion användas för både den heltäckande elektrolytbehandlingen och den partiella pulverlackeringen. Detta effektiviserade inte bara bort behovet av extra maskering utan gjorde även att man slapp flytta detaljen till en ny ställning vid byte av ytbehandlingsteknik.

Genom ett innovativt tänk hittar vi nya tillvägagångssätt och levererar lösningar som fungerar på detaljnivå, har en lång livslängd och med ett logistiktänk som är anpassat efter kundens produktion och specifika behov. Optimerat i alla led.

Hos oss är optimerat standard