ГАЛВАНИЗИРАНЕ

Тук ще намерите закрепващи устройства за конкретни продукти, включително за поцинковане, хромиране, никелиране, хромиране на пластмасови части и окачване, като например галванизирани закрепващи приспособления, куки за окачване и други.

With us optimised is standard